top of page

Meten, regelen en besturen van gemalen en stuwen


Wij helpen de waterveiligheid te borgen


Op een slimme en betrouwbare manier meten, regelen en besturen van gemalen en installaties voor oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater. Dat is wat wij al tientallen jaren doen en waarvoor onze gespecialiseerde engineers gewaardeerd worden. Zij kregen het zelfs voor elkaar om de pompcapaciteit van een bestaand gemaal te verhogen zonder de pomp te verzwaren. Is dat niet ingenieus en creatief?


Laat u het bouwen, installeren of moderniseren van de besturingsinstallatie, inclusief aandrijving, bekabeling, software en HMI van grote of kleine gemalen of stuwen ook het liefst aan een echte specialist over? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag om de waterveiligheid te borgen. Voor nu en in de toekomst.

Bas Cornet

+31 (0)6 5320 9776

Meer weten?

Rijkswaterstaat - Gemaal Kamperveen

2x 200kW noodpompen

Rijkswaterstaat en provincie Overijssel

Besturing en aandrijving noodgemalen

Waterschap

Besturing Gemaal Gorzeman

Waterschap Hollandse Delta

Uitbreiding hoofdpost en koppeling gemalen

Waterschap Hollandse Delta - Gemaal Battenoord

Uitbreiding pompcapaciteit

Waterschap Brabandse Delta

Poldergemalen

Waterschap

Besturingskasten leveren

Onderzoeksinstituut Saudi-Arabië

Waterzuivering skid

Waterschap

Renovatie gemaal de Witte Brug

Volkerak bruggen

Klepsnelheids Monitoring

Nieuwe Dordtse Biesbosch

Stuwen en vacuüminstallaties

Door ons geleverde waterinstallaties:

bottom of page