top of page

Waterschap Hollandse Delta

Uitbreiding hoofdpost en koppeling gemalen

De markt:

Wat we hier hebben gerealiseerd:

Vanwege het kierbesluit heeft Waterschap Hollandse Delta de opgave om diverse pompgemalen en stuwen (ook wel kunstwerken genoemd)rondom het Haringvliet bij te plaatsen. De kunstwerken op Goeree Overflakkee hebben allen een besturingseenheid die communiceert en gemonitord wordt door de hoofdpost op Oude Tonge. Ternet heeft de opdracht om de hoofdpost, gebaseerd op In Touch (van Wonderware),  uit te breiden en opnieuw in te richten alsmede de koppelingen tot stand te brengen met de 7 nieuwe kantelstuwen en gemalen in het uitbreidingsplan Middelharnis Fase II.  Daartoe wordt door ons ook de software,  gebaseerd op Saia (Honeywell),  van de lokale kunstwerken door ons ontworpen en geïnstalleerd.

bottom of page