top of page

Waterschap Hollandse Delta - Gemaal Battenoord

Uitbreiding pompcapaciteit

De markt:

Wat we hier hebben gerealiseerd:

Gemaal Battenoord is één van de grotere gemalen van Goeree-Overflakkee, gelegen bij Oude Tonge. Waterschap Hollandse Delta, de eigenaar van het gemaal,  streefde niet alleen naar complete renovatie van het gemaal maar vanwege de klimaatverschuiving, ook naar een grotere pompcapaciteit zonder de pomp te verzwaren.  Dat lijkt eenvoudig op te lossen met een frequentiedrive maar zo eenvoudig bleek het niet te zijn,  want het toerental van huidige Stork pomp was ca. 390 omw/min terwijl er een gevraagd toerental verlangd werd van ca. 420 omw/min. Dat stelde speciale eisen aan de nieuw door TERNET te leveren aandrijfmotor, met een directe as-koppeling, dus zonder tandwieloverbrenging of snaaroverbrenging.


TERNET vond de ideale oplossing in een speciaal te ontwikkelen hoog-polige aandrijfmotor met een hoog koppel.  De opdrachtgever was zeer tevreden met de door ons voorgestelde oplossing, hetgeen er mede toe geleid heeft dat wij de opdracht mochten ontvangen voor de algehele renovatie, de verzwaring van de pomp, alsmede de software voor de locale besturing en de Intouch afstandsbediening op de hoofdpost.

bottom of page