top of page

Volkerak bruggen

Klepsnelheids Monitoring

De markt:

Wat we hier hebben gerealiseerd:

Eén van de parels van de Nederlands Deltawerken zijn de Volkerraksluizen. Dit knooppunt van bruggen en sluizen is gelegen nabij Willemstad. Eén van de belangrijke onderdelen daarvan zijn de bruggen voor de beroepsvaart. Ternet heeft de opdracht gekregen van de beheerder om de beide kleppen te voorzien van een as rotatie snelheidsmonitoring. De hieraan gestelde veiligheidseisen (SIL) zijn de hoogst haalbare op dit moment. Als extra uitdaging was de de vereiste zeer korte ombouwtijd op locatie. De beroepsvaart gaat namelijk altijd voor, dus bij installatie en testen moeten de bruggen, ook ’s nachts, steeds beschikbaar zijn. De uitvoering hiervan vergt een een zeer zorgvuldige voorbereiding. Vanwege onze expertise en ervaring gaf onze opdrachtgever Ternet het vertrouwen om dit voor hen te realiseren. Dit vertrouwen was mede gestoeld op de eerder door ons succesvol uitgevoerde identieke werkzaamheden t.b.v. van de Westelijke bascule kleppen van de brug over de Goereese sluizen te Stellendam.

bottom of page