top of page

Schateilandbrug te Almere

Energieneutrale brug

De markt:

Wat we hier hebben gerealiseerd:

De Floriade Wereld Tuinbouw tentoonstelling is er eentje van de buitencategorie, waar tuinbouw exporterend Nederland zich trots presenteert op een A1  locatie in Nederland. De Floriade wordt één keer per 10 jaar georganiseerd. Vorige keer, in 2012, was dat in Venlo, nu dan in Almere, in 2022 dus. Om een A1 locatie te realiseren is een langjarige voorbereiding nodig en Gemeente Almere is er al vroegtijdig en slagvaardig mee gestart. Eén van de onderdelen daarvan was de verplaatsing van Camping Waterhout naar Schateiland. Dat betekende dat de bestaande Vogeltrekbrug moest komen te vervallen en er een nieuwe aanvoerroute en dus ook een nieuwe  ophaalbrug gerealiseerd moest worden.


Ternet bleek de ideale partner te zijn voor het ontwerp en realisering van de besturing en elektra van deze brug want er moest aan zeer speciale eisen voldaan worden namelijk:  A) Een energie neutrale brug!!, B) Bediening door de scheepvaart en C) Een volledig onbemande sluiting van de brug zonder camera’s!! Bepaald niet eenvoudig. Pas na diverse door Ternet uitgewerkte voorstellen en ontwerpen kon de kritische opdrachtgever akkoord gaan met ons laatste voorstel. Vervolgens zijn we gestart met deze uitdagende klus en hebben deze naar volle tevredenheid en volgens planning gerealiseerd in 2019.

bottom of page