top of page

Havenbedrijf Rotterdam

Atex installatie

De markt:

Wat we hier hebben gerealiseerd:

Het Havenbedrijf Rotterdam timmert flink aan de weg met de uitbreiding van nieuwe openbare ligplaatsen. TERNET voorziet de trospalen van een voedingskabel via de bodem 20 m onder NAP. De palen zelf werden door ons voorzien van een ATEX installatie die de Quick Release Mooring haken bestuurt alsmede de ATEX werkverlichting en bewegingsdetectie. Een zeer uitdagende klus die logistiek veel vergt.

bottom of page