top of page

Ternet geeft eerste "Green Passport" af voor schepen conform IMODit wordt het resultaat van Green Passsport


Ternet is al sinds 2009 bezig met de toepassing van de Milieubarometer van Stimular. Dit heeft al tot vele duurzame verbeteringen geleid in onze interne bedrijfsvoering en productie. Ook onze opdrachtgevers gaan nu nadrukkelijker eisen stellen aan de bedrijfsvoering van haar toeleveranciers. Ze willen garanties en geen loze woorden over onze verduurzaming. Recent vroeg één van onze trouwe klanten om een “Green Passport” af te geven. De term “Green Passport is een onofficiële naam die tegenwoordig IHC (Inventory of Hazardous Material) genoemd wordt. Het doel is een veiligere en milieuhygiënisch verantwoorde recycling van schepen te bewerkstelligen, waarbij het “Green Passport” gedurende de levensduur van het schip aan boord blijft om vast te stellen of en zo ja welke schadelijke stoffen zich hierin bevinden. Het betrof hier eerder door ons geproduceerde besturingspanelen op schepen. Het is een garantie op het vermijden van materialen met schadelijke stoffen, althans onder de internationaal vastgestelde drempelwaarde. Na onderzoek en invetarisatie bleek dit geen enkel probleem voor Ternet te zijn, wij voldeden glansrijk aan onze duurzame verplichtingen.

Kommentare


bottom of page