top of page

Maastunnel Rotterdam

Deformatie meetinstallatie

De markt:

Wat we hier hebben gerealiseerd:

De Maastunnel, wie kent hem niet? De oudste afgezonken tunnel in Nederland, gebouwd in de 2e wereldoorlog, door de Duitsers notabene. Inmiddels geplaatst op de lijst van industrieel erfgoed, kortom een legendarische tunnel. Nu meer dan 75 jaar oud en toe aan een flinke renovatie die ca. 250 miljoen euro gaat kosten. Om die reden ging de tunnel meer dan 2 jaar, soms gedeeltelijk, soms geheel dicht. Wat gaat er allemaal gebeuren?


Allereerst werd het wegdek geheel gesloopt waarna de 1 meter lager gelegen betonnen tunnelbodem bereikbaar werd. Hierin bevond zich betonrot dat gerepareerd moest worden. In het beton werden gaten van 6x6m uitgehakt. Niet tegelijkertijd maar één voor één de hele tunnel door. Waarom? Omdat men bang is voor opdrijven van de tunnelelementen gedurende de uitholling. Om de invloed hierop te meten heeft TERNET van een gerenommeerd landmeetkundig bureau de opdracht gekregen om vooraf 96 deformatie meetinstrumenten aan te brengen en deze onderling te bekabelen en aan te sluiten op een netwerk van data -, lucht- en watersystemen. Een prestigieuze en secure klus die in relatieve korte tijd gerealiseerd moest worden, waarbij een optimale samenwerking met de opdrachtgever doorslaggevend was voor de keuze van Ternet.


Afronding hiervan was in het najaar van 2017. Als dan de betonrot is aangepakt, kon in 2018 de opbouw van de nieuwe wegdekken weer beginnen, alsmede het vervangen van een deel van de unieke gele bruinzeel tegeltjes en tot slot de totale upgrading van de veiligheidssystemen. Ternet is er trots op een bijdrage te hebben mogen leveren aan deze vermaarde tunnel.

bottom of page