top of page

TERNET is een Kenteq  erkend Leerbedrijf. Overigens waren wij in ons vakgebied één van de eerste  gecertificeerd leerbedrijven van Nederland. Door de vele vakdisciplines zijn wij voor stagiaires een aantrekkelijk en gevarieerd stagebedrijf. Zowel voor de langdurige stages als de snuffelstages.

TERNET heeft al vele jaren stagiaires professioneel en succesvol begeleid zodat zij een mooie carrière of een aantrekkelijke baan in het bedrijfsleven tegemoet konden zien. Veel van onze huidige werknemers waren overigens ooit stagiaire in ons eigen bedrijf.

TERNET onderhoud goede betrekkingen met de diverse ROC ’s en opleidingscentra in de regio. Wij  participeren o.a. in het  Mechatronica Centrum Rotterdam (MCR) waarin wij ons mede inzetten om het vak Elektro te koppelen aan de Mechatronica ten einde de instroom in de technische richtingen te bevorderen. En met succes!. Het ROC Zadkine bijvoorbeeld heeft voor de komende leerjaren een zeer sterke toename geconstateerd voor instroom in de technisch richtingen.

TERNET participeert tevens in een door de overheid gesubsidieerd project in de regio waarin beoogd wordt een betere afstemming te bereiken tussen theorie en praktijk.

Ternet Stage

Wilt je meer weten of een vraag stellen, bel of mail Bert van Bloois.

b.vanbloois@ternet.nu

Ternet Stage

Test-lessenaar, geheel ontworpen en gerealiseerd door twee stagiares.

Stages

bottom of page